Investujeme společně 

Chcete investovat, ale nevíte kam? Banky Vám nabízejí směšné zhodnocení, finanční poradci pak vzdušné zámky? Investujte s námi, do opravdu reálných a hmatatelných věcí. Pojďme společně investovat do nemovitostí. Nezáleží na tom, zda jste malý začínající investor, nebo velký hráč, který si jen doplní své investorské portfolio. 

Business Team 2
dluhopis.jpg

Emise dluhopisů pnreality 2023

Garantovaný výnos 9,5% ročně.

Minimální jmenovitá hodnota 50.000,-Kč

Modelový příklad:

Nákup dluhopisů v hodnotě 1.000.000,- Kč

Roční úrok 9,5%

36x vyplacený úrok v celkové výši 95.000,- Kč/rok

Termíny vyplácení:

v roce 2020 5 x 7 916,6 Kč celkem 39 583,3Kč

   v roce 2021 12 x 7 916,6 Kč celkem 95 000Kč

  v roce 2022 12 x 7 916,6 Kč celkem 95 000Kč

 v roce 2023 7 x 7 916,6 Kč celkem 55 416,6Kč

Celkový výnos za 3 roky celkem 285 000,-Kč

31.07.2023 navrácení celé investované částky

(Zisk před zdaněním 15% u FO)

Do čeho investujeme?

Nakupujeme pouze rezidenční nemovitosti, tedy nemovitosti určené k bydlení, což považujeme za nejzákladnější lidskou potřebu. Nenakupujeme akcie, nebo certifikáty investičního zlata. Nakupujeme pouze reálné nemovitosti, něco co doopravdy existuje, a má svou tržní i reálnou cenu. Nejenom, že ji má v době nákupu, ale bude ji vždy mít i v budoucnu a to i době případné krize. Všechny naše nemovitosti jsou řádně pojištěné na pořizovací hodnotu, tedy na cenu, za kterou by se dala celá znova postavit v době pojištění.

Modern House
Stock Market Graf
PROFIT

Zisk inkasujeme trojí. První díl zisku, je zisk z nájmu. Je to asi nejjistější zisk jaký může investor u rezidenčních nemovitostí mít. Ať se stane investorovi cokoliv nepříjemného, nemoc, úraz a jiné, vždy svůj díl zisku inkasuje. Samozřejmě může nastat i ztráta nájemníka, ale vždy se jedná  pouze o chvilkovou nepříznivou událost.

Druhá část zisku je nárůst ceny nemovitostí, Aktuálně zisk z růstu cen je větší než zisk z nájmu.

Třetí část zisku, je zisk z prodeje. Nemovitosti nakupujeme za nižší než  obvyklou tržní cenu, v případě prodeje inkasujeme zisk z rozdílu nákup a prodej. Jde obvykle o vyšší část zisku, ale taky poslední. 

Kde investujeme?

Nemovitosti nakupujeme po cele České republice. Každá nemovitost má svou cenu i svého kupce.

Proč hledáme investory?

Upřímně, tak trochu natruc bankám.

Není nic horšího než jednat s bankou.

 Jednou slíbí úvěr na počkání, jinde zase zhodnocení, ale doopravdy skutek utek. 

Bonus?

Investor se vkladem větším než 300 tis. dostane zdarma osobního makléře pro vytipování a nákup nemovitosti pro vlastní potřebu, včetně všech právních služeb.